AKTUALNOŚCI

WYDARZENIA, CIEKAWOSTKI, INFORMACJE

Obowiązek zabezpieczenia akt osobowych pracowników przez biuro rachunkowe

Sposób prowadzenia akt osobowych pracownika oraz zakres prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.

 

Przepisy tego aktu prawnego, podobnie jak Kodeksu pracy nie regulują sposobu ochrony akt osobowych pracowników. W tym zakresie pracodawca, jako administrator danych osobowych zobowiązany jest stosować przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, zwanym RODO.

Czytaj dalej

Uzupełnienie nr PESEL w CEIGD

Jeśli Twoja firma była założona przed 1 stycznia 2012 roku i została przeniesiona do CEIDG z gminnej ewidencji – upewnij się, że na wpisie znajduje się numer PESEL.

Czytaj dalej

Od 1 lipca 2018 faktury do paragonu tylko z NIP nabywcy

Kolejny projekt nowelizacji ustawy o VAT przywrócił pierwotnie przewidywany przepis, zgodnie z którym fakturę do paragonu będzie można wystawić wyłącznie na podstawie paragonu fiskalnego zawierającego numer NIP-nabywcy. Co więcej, projekt zakłada wprowadzenie dodatkowej sankcji za niedostosowanie się do tego wymogu. Sprawdź, jakie przepisy mają wejść w życie już 1 lipca 2018 r. i czy dla użytkowników starszych modeli kas będzie to wymagało wymiany urządzeń.

Czytaj dalej

Blokada konta przedsiębiorcy w ramach STIR

Analiza danych przekazywanych do STIR przez banki i SKOK-i pozwoli ocenić ryzyko wykorzystywania sektora bankowego do wyłudzeń skarbowych.

Czytaj dalej

Obowiązki przedsiębiorcy po wejściu w życie RODO

Obowiązek stosowania rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) dotyczy wszystkich podmiotów przetwarzających dane osobowe i ma bezpośrednie zastosowanie we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Polskich administratorów danych osobowych będzie też obowiązywać nowa ustawa o ochronie danych osobowych, kompatybilna ze wspomnianym rozporządzeniem.

Czytaj dalej