Polityka Prywatności i Polityka plików cookies

Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Właściciel Biura Rachunkowego Kompendium Urszula Królikiewicz, prowadzący działalność gospodarczą w Warszawie przy ul. Pilickiej 29a/2, email: krolikiewicz@brkompendium.pl; telefon. 667 885 180.

2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:

– niezbędnym do realizacji usług świadczonych przez Biuro Rachunkowe na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług, zgodnie 6 ust 1 lit b RODO,

– w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, zgodnie 6 ust 1 lit c RODO,

– w celu realizacji usprawiedliwionych celów Administratora, zgodnie z art. 6 ust 1 lit f RODO, takich jak obrona przed roszczeniami.

– w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną korespondencję z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej takich jak email, formularz kontaktowy.

3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty współpracujące z Biurem Rachunkowym na podstawie umów powierzenia, w związku ze świadczeniem usług:

– hostingowych,

– wsparcia informatycznego,

– wsparcia oprogramowania,

– organy państwowe, którym udostępnienie danych osobowych regulują oddzielne przepisy prawa.

4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres:

– 6 lat, w związku ze współpracą, licząc od dnia zakończenia współpracy, zgodnie z Art. 74 Ustawy o rachunkowości oraz Art. 86 Ordynacji Podatkowej,

– do czasu udzielenia wyczerpującej odpowiedzi na zadane pytanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, chyba że przetwarzanie danych w związku z przesłaną korespondencją będzie stanowiło usprawiedliwiony cel Administratora.

6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do usunięcia danych w przypadku, gdyby Administrator przetwarzał je bez podstawy prawnej..

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem świadczenia usług przez Biuro Rachunkowe Kompendium Urszula Królikiewicz. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Biuro Rachunkowe.

9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.

Polityka plików cookies

Co to jest plik „Cookie”?

Cookies (ciasteczka) są to pojedyncze, małe pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i pobierane na komputerze użytkownika. Informacje zawarte w tych plikach mogą być odczytywane jedynie przez stronę, która je utworzyła. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika.

W jakim celu strona internetowa Biura Rachunkowego Kompendium Urszula Królikiewicz korzysta z plików cookie?

Pliki cookies używane na stronie internetowej Biura Rachunkowego wykorzystywane są w celu dostosowywania i poprawiania sposobu działania witryny.

Przykłady wykorzystania plików cookies na stronie internetowej Biura Rachunkowego Kompendium.:

– mierzenie ruchu użytkownika na stronie za pomocą kodu Google Analytics, więcej informacji na stronie: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl,

– ustanowienie, utrzymanie i zarządzanie sesją użytkownika, a także zapamiętanie ustawień,

– weryfikacja autentyczności sesji przeglądarki,

– optymalizacja i zwiększenie wydajności witryny.

Jakich plików „cookies” używamy?

Na stronie Biura Rachunkowego Kompendium mogą być używane dwa rodzaje plików cookies:

– sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)

– stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Czy może Pan/Pani zrezygnować z akceptowania cookies?

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

– przeglądarka Internet Explorer.

– przeglądarka Mozilla Firefox.

– przeglądarka Chrome.

– przeglądarka Safari.

– przeglądarka Opera.

Z czym się wiąże odmowa na korzystane z plików cookies?

bez akceptacji plików cookies niektóre funkcje serwisu mogą nie działać poprawnie lub mogą być niedostępne ponieważ pliki cookies umożliwiają weryfikację autentyczności sesji przeglądarki oraz mają wpływ na optymalizację i zwiększenie wydajności usług świadczonych przez Biuro Rachunkowe.